<< / >>

<< >>

Deskripsi:

Dalam buku ini, penulis membagi masa hidup menjadi tiga masa, yaitu masa transisi, masa berteguh, dan masa beraksi. Masa-masa itu dikaitkan dengan perjalanan yang telah penulis lalui. Dari masa-masa itu penulis berlatih untuk menjadi sebaik- baiknya manusia