Deskripsi:

Diserahkan Oleh ASIRI : Lirik - Lilanana pamit mulih Kawula nilarke ndika Pinesthi dede jodhone Nadyan abot jroning rasa Nanging badhe menapa Sumedhot sajroning kalbu Kawula amung sadrema Lilanana pamit mulih Pesthi kula yen dede jodhone Mugi enggal antuk sulih Wong kang bisa ngladeni slirane Pancen abot jroning ati Ninggal ndika wong sing tak tresnani Nanging badhe kados pundi Yen kawula sadrema nglampahi Mung semene atur puji karya raharja Sak pungkure aja lali asring kirim warta Eman-eman benjang ndika Yen ta nganti digawe kuciwa Batin kula mboten lila Yen ta nganti mung disiya-siya