<< / >>

<< >>

Sebagai muslim, kita mungkin sering kali alpa dalam mengamalkan ajaran Islam. Tak terkecuali, ajaran yang berkaitan dengan amalan fiqh keseharian. Penyebabnya ialah dangkalnya pemahaman kita terhadap ajaran-ajaran Islam. Imbasnya, kita kian jauh dari sebutan “Muslim Kaffah” yang tentu amat kita harapkan. Buku ini ialah pedoman bagi Anda untuk menjadi “Muslim Kaffah”. Di dalamnya, diulas secara komprehensif persoalan-persoalan keislaman dan keimanan, seperti thaharah, shalat, zakat, infaq, shadaqah, puasa, haji, dan sebagainya. Disajikan secara lengkap, buku ini amat penting untuk Anda miliki. Jadi, sempurnakan keislaman Anda dengan buku ini. Selamat membaca!