<< / >>

<< >>

Buku ini merupakan buku bercerita tentang Nabi Muhammad SAW, buku ini menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW semasa hidupnya yang dapat dijadikan contoh manusia.