<< / >>

<< >>

Deskripsi:

Buku di hadapan anda ini erat sekali dengan repleksi kehidupan yang berhubungan antara seorang hamba kepada TuhanNya, hubungan seorang hamba dengan hamba, dan hubungan seorang hamba dengan alam semesta. Betapa banyak manusia, semasa hidupnya rajin beribadah, sering melakukan puasa senin-kamis, melakukan puasa di bulan ramadhan, menunaikan haji, menunaikan zakat, namun semunya sia-sia dan tidak berfungsi di hadapan Tuhan, kenapa kok bisa? silahkan baca buku ini. Harusnya kita malu, malu kepada Allah! Semoga dengan hadirnya buku ini dihadapan anda, bisa memalukan diri anda di hadapan tuhan, bukan dihadapan manusia. Semoga anda malu! Selamat membaca!