<< / >>

<< >>

Buku Zakat A–Z ini akan membahas semua hal mengenai zakat dengan definisi yang singkat dan jelas, baik itu zakat fitrah maupun beragam jenis zakat mal. Buku ini dilengkapi juga dengan penyelesaian masalah dalam penghitungan kadar zakat tertentu.