ULAH NYUTAT TINA WIKIPÉDIA! Pituduh singget keur Anjeun anu resep kana énsiklopédia panggedéna di dunya maya nyaéta pituduh pikeun para pamaca anu hayang apal Wikipédia kalawan daria. Nu nulis miharep ieu pituduh téh bisa ngajawab rupa-rupa kapanasaran anu mindeng jadi sabiwir hiji utamana ngeunaan Wikipédia. Tina ieu pituduh Anjeun bakal apal kumaha sabenerna ari Wikipédia téh, informasi naon waé anu nyampak dina Wikipédia, jeung kumaha carana nyungsi jeung ngamangpaatkeun informasi anu aya dina Wikipedia kalayan mernah.