<< / >>

<< >>

Buku ini bercerita tentang dua saudara kembar yang suka kepada orang yang sama.