<< / >>

<< >>

“Antologi puisi dihasilkan oleh dua orang penulis angkatan muda dari bumi Patani yang terletak di selatan Thailand. Negeri yang pernah tersohor sebagai sebuah Darussalam kini bagaikan sudah hilang dan lenyap daripada peta Nusantara. Dengarlah suara dan luahan perasaan anak-anak muda dari negeri Melayu ini yang juga merupakan catatan sejarah yang dilalui oleh bangsanya”.