<< / >>

<< >>

Nadin dan Pandu menjalani hari-hari penuh kebahagiaan bersama Kayla, putri kecil mereka. Ada tawa sukacita yang selalu mengisi hati. Ada rumah yang menjadi tujuan paling dirindukan selepas lelah bekerja. Namun, hidup nyatanya tak selalu mengizinkan kesenangan membersamai Nadin dan Pandu. Hari itu, selepas les balet, Kayla menghilang. Segala upaya dikerahkan. Penyelidikan mengarah dan mengerucut pada seorang laki-laki asing yang sebelumnya terlihat mengintai rumah Pandu dan Nadin. Tapi, Kayla belum ditemukan. Hari itu adalah titik balik bagi hidup Pandu dan Nadin. Semuanya tak akan pernah sama.