<< / >>

<< >>

Buku "Rotasi Waktu" ini adalah sekumpulan bait-bait kata yang dikemas dengan sedemikian rupa dalam puisi yang di buku kan. Di tulis dengan rasa dari masa ke masa dengan baluran kisah murni, bahagia, luka, lara, dan tawa yang di luapkan dalam sebuah kalimat.