<< / >>

<< >>

Buku ini akan membahas secara lengkap dan rinci tentang pengurusan jenazah yang terdiri atas seputar kematian serta hal-hal lain seputar jenazah. Buku ini dilengkapi gambar yang memperjelas proses pengurusan jenazah. Semoga buku ini dapat menambah pencerahan dan wawasan kita agar dapat menunaikan ajaran agama Islam dengan benar.