<< / >>

<< >>

Bukan bermaksud membesar-besarkan, tetapi setidaknya terdapat dua unsur kontroversi dalam buku ini. Dua unsur tersebut adalah eskatologi, yang secara sederhana sering diartikan sebagai akhirat, dan Nuruddin Ar-Raniri. Akhirat (eskatologi) adalah ”kontroversi” bagi kehidupan dunia yang tengah berlangsung. Sementara itu, Ar-Raniri merupakan sosok kontroversi mengingat ”dosa” yang ia lakukan dalam rangka pengkafiran terhadap paham wujudiyah yang dikembangkan Hamzah Fansuri.