<< / >>

<< >>

Di dalam buku ini akan dibahas bagaimana perkembangan Arduino, pengaruh Arduino pada kehidupan manusia, internet of thing dan pembelajaran dasar arduino untuk pemula