<< / >>

<< >>

buku ini membantu umat Katolik untuk tetap menghayati panggilan sebagai murid-murid Kristus sehingga dapat terus mengembangkan apa yang telah dirintis oleh para pendahulu kita yang telah membaktikan diri dan tenaganya bagi kemajuan Gereja Katolik di Indonesia dan Gereja Katolik di Keuskupan Agung Palembang serta masyarakat secara luas