<< / >>

<< >>

kumpulan puisi karya Ruslan Arapa. Secara garis besar buku ini berisikan puisi yang penulis tulis dan apabila ada kata kata dalam puisi yang tidak berkenan bagi pembaca, maka dengan ini penulis meminta maaf yang sebesar besarnya.