<< / >>

<< >>

Buku ini menceritakan tentang kehidupan Khadijah dengan Nai Muhamad bin Abdullah. Khadijah seorang gadis cantik yang terkenal di negaranya. Ayahnya bernama Khuwalid bin Asad dan ibunya bernama Fatimah binti Zaedah. Khadijah mendapat julukan Tahirah yaitu gadis suci dan kelakukan serta kecantikan serta dari keluarga terpandang yang menyebabkan banyak pemuda yang ingin melamarnya. Hingga tidak heran bila khadijah dua kali menikah sebelum dengan Nabi Muhamad bin Abdullah.