<< / >>

<< >>

Pada zaman dahulu kala, hidup seekor keledai yang hebat. Dia terpilih menjadi bukti keagungan Allah. Hanya dia kedelai yang dihidupkan lagi setelah mati seratus tahun.