<< / >>

<< >>

Deskripsi:

TAUN HARITA manéhna jadi senior. Kiwari mah ngaranna téh lain senior, tapi raka keur lalaki, atawa rakawati keur awéwé. Istilah nu prah digunakeun di kalangan paguron luhur, pikeun nyebut ka mahasiswa nu “molonco." Ari nu dipeloncona, hari- ta mah disebutna téh novice. Kiwari nya milu robah deuih, jadi prama keur lalaki jeung prami keur awéwé.