<< / >>

<< >>

Buku Haji A-Z ini akan membahas semua hal yang berkaitan dengan haji melalui definisi yang singkat dan jelas. Buku ini dilengkapi juga dengan langkah-langkah dalam melaksanakan ibadah haji ataupun umrah. Semoga keberadaannya dapat menambah pencerahan dan wawasan bagi kita agar dapat menunaikan ajaran agama Islam secara kaffah.