<< / >>

Deskripsi:

Geguritan minangka perangane budaya Jawa kang awujud sastra Jawa gagrag anyar. Kanthi ajuning jaman Budaya Jawa pangangkahe bisaa ngetutetke ombyaking budaya, luwih luwh budaya manca. Saperangan ana sing isih duwe panganggep manawa geguritan iku amung ana saka asiling gurit para pujangga jaman biyen

Eksemplar:

No Kondisi Harga Ketersediaan Lokasi Perpustakaan Lokasi Penyimpanan