EDA NEDUN ULI WIKIPÉDIA! Cakepan bawak panuntun Sameton ané meled tekén Ensiklopédia paling gedé di maya buana pinaka cakepan bawak ané katulis saha lakar nuntun Sameton ané dot pesan nawang Wikipédia.