<< / >>

<< >>

Deskripsi:

Kumpulan yang termaktub dalam buku ini adalah bentuk rasa syukur yang ditulis oleh pelajar insan cendekia, pelajar Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) Tapanuli Selatan. Sebuah ungkapan atau tindakan rasa syukur kepada Allah Swt dan terima kasih mereka kepada orangtua atas nikmat dapat masuk MAN IC Tapanuli Selatan.