<< / >>

<< >>

Al-Idrisi adalah pencipta peta bola bumi pertama kali. Peta bulat itu sering disebut globe. Adik-adik tentu pernah melihat globe di sekolah masing-masing. Al-Idrisi yang membuatnya pertama kali dari bahan perak sehingga peta ciptaannya tampak indah. Sayang sekali globe itu dihancurkan oleh perusuh. Di kemudian hari peta Al-Idrisi disusun kembali. Orang-orang meniru globe tersebut sehingga dapat dipakai sampai sekarang.