<< / >>

<< >>

Buku Guru Tematik 1 Tema 2: Aku dan Kegemaranku untuk Kelas I SD dan MI dapat memandu guru dalam menggunakan Buku Siswa Tematik 1 Tema 2: Aku dan Kegemaranku dalam pembelajaran di sekolah. Pembelajaran yang disajikan dalam buku ini dapat menjadi langkah-langkah alternatif yang dapat dilakukan guru dalam proses pembelajaran.