<< / >>

<< >>

Sebelum masuk Islam, nama Abu Bakar Shiddiq adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Ia pun biasa dipanggil Abdul Kakbah. Pada zaman jahiliah, Abdul Kakbah masih kecil. Ia berkelakuan terpuji dan senang menolong orang-orang yang susah. Ia berani dan jujur. Walaupun berasal dari suku Quraisy yang kaya raya, ia tidak pernah menyombongkan diri. Abdul Kakbah termasuk sahabat Nabi Muhammad Saw. yang terdahulu masuk Islam. Setelah dekat dengan Nabi Muhammad Saw., nama Abdul Kakbah diubah menjadi Abdullah. Adapun Abu Bakar Shiddiq adalah gelar baginya dari Rasulullah Saw.